Πωλήσεις Ακινήτων

Πωλήσεις Ακινήτων Η εμπειρία μας έχει δώσει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε την πώληση ακινήτων στην περιοχή της Πάτρας αλλά και Δυτικής Αχαΐας, για αυτό είμαστε θέση να αναλάβουμε την πώληση και του ακινήτου σας με επιτυχία!

Τοπογραφικά Διαγράμματα – Κτηματολόγιο

Τοπογραφικά Διαγράμματα – Κτηματολόγιο Το τεχνικό μας γραφείο μπορεί να αναλάβει όλες τις διαδικασίες έκδοσης τοπογραφικών διαγραμμάτων, την έκδοση δασικών χαρτών αλλά και καταγραφή της κτηματικής σας περιουσίας στο Κτηματολόγιο.

Ενεργειακά Πιστοποιητικά – Εξοικονομώ Κατ’ οίκον

Ενεργειακά Πιστοποιητικά – Εξοικονομώ Κατ’ οίκον Η διαμόρφωση με βάση τα πρότυπα εξοικονόμησης ενέργειας, συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση των χώρων μας. Αυτό ισχύει για κάθε είδος χώρου, ιδιωτικούς και επαγγελματικούς. Το γραφείο μας θα αναλαμβάνει την έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών για το Εξοικονομώ Κατ’οίκον. Ελάτε να μετατρέψουμε και τη δική σας κατοικία ή επαγγελματικό χώρο!

Ρυθμίσεις Αυθαίρετων

Ρυθμίσεις Αυθαίρετων Το γραφείο μας αποτελούμενο από μια έμπειρη ομάδα, την Σοφία Μπαρούνη, Πολιτικό Μηχανικό, αλλά και κατάλληλα επιλεγμένους συνεργάτες, αναλαμβάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για τη ρύθμιση αυθαίρετων κτισμάτων και την έκδοση βεβαιώσεων μηχανικού με συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Δεν σας ζητάμε τυχαία να μας εμπιστευτείτε!

Αναπλάσεις Εσωτερικών & Εξωτερικών Χώρων

Αναπλάσεις Εσωτερικών & Εξωτερικών Χώρων Το γραφείο μας αναλαμβάνει με συστηματική προσέγγιση κάθε είδους αναπαλαιώσεις και αναπλάσεις χώρων στην Πάτρα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Αναλύοντας τους πελάτες και τις απαιτήσεις τους, προτείνουμε λύσεις αναδιαμόρφωσης των χώρων τους, αναπτύσσοντας καινοτόμες και ξεχωριστές ιδέες, που συνδυάζουν τις επιθυμίες τους. Ρωτήστε μας να σας προτείνουμε ιδέες και…

Άδειες Δόμησης και Λειτουργίας

Άδειες Δόμησης και Λειτουργίας .Έχοντας ασχοληθεί με πολλά τεχνικά έργα στο παρελθόν, διαφόρων ειδών και χρήσεων, και έχοντας διεκπεραιώσει τις διαδικασίες έκδοσης αδειών διαφόρων κατηγοριών και σκοπών πολλές φορές, έχουμε αποκτήσει μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία σε όλες τις διαδικασίες έκδοσης αδειών. Έτσι, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε την αδειοδότηση σχεδόν κάθε είδους κατασκευής.