Άδειες Δόμησης και Λειτουργίας

.Έχοντας ασχοληθεί με πολλά τεχνικά έργα στο παρελθόν, διαφόρων ειδών και χρήσεων, και έχοντας διεκπεραιώσει τις διαδικασίες έκδοσης αδειών διαφόρων κατηγοριών και σκοπών πολλές φορές, έχουμε αποκτήσει μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία σε όλες τις διαδικασίες έκδοσης αδειών.

Έτσι, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε την αδειοδότηση σχεδόν κάθε είδους κατασκευής.

Barouni-Sofia-adeies-domishs

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment